Baśń o zaklętym kaczorze

12. Maria Kann
BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE

Reżyseria Stanisława Rączko
Scenografia Henri Poulain
Muzyka Dorota Stojowska
Premiera U X! 1956