Indywidualne konsultacje aktorskie

Indywidualne konsultacje aktorskie

  • celem konsultacji jest pomoc w przygotowaniu kandydatów do konkursów recytatorskich oraz szkół teatralnych
  • spotkania będą miały charakter indywidualny
  • zajęcia prowadzone będą przez zawodowych aktorów
  • terminy spotkań należy ustalić indywidualnie pod adresem email: kierownik.artystyczny@rabcio.pl

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności na temat sztuki recytacji oraz gry aktorskiej. Program zajęć opierać się będzie na świadomym posługiwaniu się własnym ciałem i głosem. Instruktor teatralny przedstawi metody analiza tekstu, uwaga zwrócona zostanie na indywidualną ekspresję, oraz rolę wyobraźni w interpretacji tekstu, budowanie kontaktu z widzem i skupiania na sobie jego uwagi. Podczas zajęć uczestnicy realizując zaproponowane zadania poznają charakterystykę i funkcję monologu wewnętrznego oraz jego rolę w budowaniu postaci. Na ćwiczenia warsztatowe będą składały się etiudy aktorskie poprzedzone pracą koncepcyjną na zadanych tekstach literackich.