Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony teatr.rabcio.pl

Teatr Lalek Rabcio w Rabce – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony teatr.rabcio.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Teatr Lalek Rabcio
ul. Orkana 3c
34-700 Rabka-Zdrój
tel: 18 544 72 44
e-mail: teatr@rabcio.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

Strona teatr.rabcio.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Teresa Borowska-Gacek
e-mail: teatr@rabcio.pl
Telefon: 18/544 72 44

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
- opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Wejście do budynku jest z poziomu terenu (dostępny jest również podjazd – drugie wejście), do pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz piętrach budynku prowadzą korytarze bez progów, na piętra budynku prowadzą schody oraz winda.
 2. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  na adres e-mail : teatr@rabcio.pl - faksem na nr 18/544 72 44
  drogą pocztową na adres :
  Teatr Lalek Rabcio
  ul. Orkana 3c
  34-700 Rabka-Zdrój
  osobiście w budynku teatru*
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
 4. W budynku pomieszczenia są oznaczone w alfabecie brajla, natomiast brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *