Dziad wszystkozjad

Anton Hirsch
DZIAD WSZYSTKOZJAD

Przekład Kazimiera Jeżewska
Reżyseria Stanisława Rączko
Scenografia Irena Wachsztejnska
Muzyka Dorota Stojowska
Premiera 10 XII 1955