Jerzy KOLECKI

Jerzy KOLECKI

(1961—1977)
Dyrektor i Kierownik Artystyczny