Ewa MARCINKÓWNA

Ewa MARCINKÓWNA

(1980—1983)
Dyrektor Naczelny i Artystyczny