WARSZTATY TEATRALNE dla młodzieży z gminy i miasta Rabka-Zdrój

WARSZTATY TEATRALNE dla młodzieży z gminy i miasta Rabka-Zdrój

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 -19 lat do udziału w projekcie "Podróże teatralne - partycypacja kulturowa". Miejsce: Teatr Lalek "Rabcio". Czas trwania: październik 2021 - styczeń 2022. Projekt zakłada samodzielne, twórcze działania takie jak: tworzenie spektaklu (w tym również scenografii i muzyki), marketing i promocja poszczególnych zadań, przygotowanie premiery widowiska, wizyta studyjna do innej grupy projektowej. Wszystko pod okiem aktorów i plastyków Teatru Lalek "Rabcio". Celem zadania jest stworzyć młodym ludziom przestrzeń do własnej - artystycznej realizacji. Mamy nadzieję, że projekt pozwoli poznać swoje mocne i słabe strony. Młodzieży będzie mogła spojrzeć na otoczenie przez pryzmat jego walorów i ograniczeń, osobiście sprawdzając jak lokalne społeczeństwo reaguje na tego typu wydarzenia. Projekt pomoże uczestnikom zdobyć doświadczenie we współpracy z ludźmi i instytucjami nie tylko poprzez wspólną pracę nad spektaklem, ale przede wszystkim poprzez samodzielny marketing, a także doświadczenie jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich i jak je skutecznie realizować. Zakładamy, że po zakończeniu projektu uczestnicy zdobędą łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami, będą mieć doświadczenie w publicznym prezentowaniu swoich dokonań oraz uzyskają świadome poczucie osobistego sukcesu.
Projekt „Podróże teatralne - partycypacja kulturowa” będzie realizowany w ramach Konkursu „Równać Szanse - Małe Granty” z dotacji finansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Finansowego wsparcia udzielił również Urząd Miejski w Rabce -Zdroju oraz Starostwo Powiatowe w Nowy Targu.