Uchwała o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora instytucji artystycznej

Uchwała o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora instytucji artystycznej

UCHWAŁA NR 414/IX/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 6 września 2022 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej
Powiatu Nowotarskiego - Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

Uchwała o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora instytucji artystycznej (PDF)