Romans z balladą

Romans z balladą

Głównym celem projektu "Romans z balladą" jest promocja i upowszechnianie wiedzy, tradycji i historycznego dziedzictwa pierwszego wydania "Ballad i romansów" A. Mickiewicza. Organizatorem zadania jest Stowarzyszenie Przyjaciół "Rabcia" a partnerem strategicznym Teatr Lalek RABCIO.
Wszystkie działania realizowane są w Teatrze Lalek RABCIO.
W ramach zadania zostały już zorganizowane warsztaty plastyczne prowadzone przez plastyków Elizę Wtorkiewicz - Kaletę oraz Grażynę Habiedę. Uwieńczeniem warsztatów plastycznych był Konkurs Plastyczny. W zajęciach plastycznych wzięło udział 18 uczestników. Do Konkursu zgłoszone zostało 16 prac. Spośród zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w regulaminie Konkursu, Komisja w składzie: Natalia Klęsk, Piotr Piotrowski i Piotr Kolecki postanowiła wyłonić 12 laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom i upominki w postaci książek.

Dnia 13.06.2022 r. o godz. 16:00 na scenie TL „Rabcio” w Rabce-Zdrój odbył się konkurs recytatorski „Romans z balladą”, w którym udział wzięło 18 uczestników. W związku z faktem, iż w tej liczbie znalazła się tylko jedna uczennica klasy V Szkoły Podstawowej (wszyscy pozostali uczestnicy mieścili się w wyższym przedziale wiekowym) oraz dwa zespoły czteroosobowe, organizator zdecydował o przeprowadzeniu konkursu w jednej, wspólnej dla wszystkich uczestników kategorii. Część uczestników podczas przygotowań do konkursu skorzystała z dostępnych dla wszystkich chętnych indywidualnych konsultacji aktorskich prowadzonych przez aktora TL „Rabcio” Filipa Bochenka. Prezentacje oceniała komisja powołana spośród zespołu aktorskiego TL „Rabcio” w składzie: Łukasz Łęcki, Krystyna Kachel, Urszula Tylek

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja nagrodziła laureatów: dwa pierwsze miejsca oraz 10 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki książkowe.

W ocenie komisja zwracała uwagę na pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję, wyczucie wobec specyfiki formy wiersza, indywidualną kreację nastroju i autentyzm emocji. Komisja wyraża zgodne uznanie wobec uczestników za pracę włożoną w przygotowania i za poszukiwanie scenicznej ekspresji, zachęcając przy tym w przyszłości do śmielszego korzystania z oferowanej przedkonkursowej pomocy w doborze i zwiększeniu rozpiętości aktorskich środków wyrazu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Ballady i romanse”. Finansowego wsparcia udzielili również: Teatr Lalek RABCIO, Urząd Miejski Rabka-Zdrój, Starostwo Powiatowe Nowy Targ.