KONKURS RECYTATORSKI „ROMANS z BALLADĄ”

KONKURS RECYTATORSKI „ROMANS z BALLADĄ”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ROMANS z BALLADĄ”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”

2. Współorganizatorem Konkursu jest: Teatr Lalek Rabcio.

§ 2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza oraz zainteresowanie poezją.

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.

3. Promowanie kultury żywego słowa.

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Artystyczna konfrontacja recytatorów.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu

1. Konkurs odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Teatrze Lalek Rabcio (o godzinie konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście ).

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: I kategoria – uczniowie II kategoria – dorośli.

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Teatrze Lalek Rabcio po zakończeniu konkursu.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu są osoby, które do dnia 30 maja br. dostarczą zgłoszenie do udziału w konkursie na adres e-mail: romanszballada@protonmail.com

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego pochodzącego z „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza.

3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.

5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem

6. Oceny wystąpień konkursowych dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów konkursu.

§ 5. Kryteria oceny

1. Dobór utworu.

2. Znajomość tekstu.

3. Interpretacja utworu

4. Kultura i wyrazistość słowa.

5. Ogólny wyraz artystyczny.

§ 6. Nagrody

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

§ 7. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Ballady i romanse”. Finansowego wsparcia udzielili również: Teatr Lalek RABCIO, Urząd Miejski Rabka-Zdrój, Starostwo Powiatowe Nowy Targ

Program indywidualnych konsultacji aktorskich:

  • celem konsultacji jest pomoc w przygotowaniu do Konkursu Recytatorskiego
  • spotkania będą miały charakter indywidualny
  • zajęcia prowadzone będą przez aktorów
  • zajęcia będą się odbywać w terminach od 10 maja do 10 czerwca 2022 r.
  • terminy spotkań należy ustalić indywidualnie z koordynatorem pod adresem

email: romanszballada@protonmail.com