Konkurs plastyczny „ROMANS Z BALLADĄ”

Konkurs plastyczny „ROMANS Z BALLADĄ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ROMANS Z BALLADĄ”

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest: Teatr Lalek Rabcio.
 3. Konkurs rozpoczyna się 01 maja 2022 r. i trwa do 05 czerwca 2022r. ( w terminie od 6- 11 czerwca 2022 r. odbywać się będzie ocena prac konkursowych).
 4. Temat prac konkursowych brzmi: „ Romans z balladą”- duchowe odbieranie rzeczywistości.
 5. Celem Konkursu jest rozwinięcie wśród odbiorców wrażliwości plastycznej oraz wyobraźni inspirowanej zbiorem "Ballad romansów" Adama Mickiewicza.
 6. Adresatem Konkursu jest młodzież, dorośli i seniorzy.
 7. Konkurs poprzedzony będzie warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez plastyków Teatru Lalek Rabcio.

Program warsztatów plastycznych:

 • celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu prac do Konkursu
 • zostanie zorganizowane 10 godzin spotkań zakończonych minimum jedną pracą konkursową
 • zajęcia prowadzone będą przez zawodowych plastyków, którzy zaprezentują podstawy kompozycji z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych
 • zajęcia odbywać się będą w terminach od 4-31 maja 2022r.
 • chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: pracownia@rabcio.pl oraz pod nr tel. 698 621 025 do dnia 3 maja 2022 r. Ilość miejsc ograniczona
 • uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani o terminie spotkań

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Prace konkursowe muszą być inspirowane i nawiązywać do zbioru „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
 2. Ocena prac odbywać się będzie przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną.
 3. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
 4. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 5. Każda praca powinna posiadać tytuł oraz dane autora: imię, nazwisko, nr tel. i adres mailowy.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą   udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki Konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród zgłoszonych prac wyłoni laureatów Konkursu w terminie od 6- 11 czerwca 2022 r.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2022 r.
 4. Uczestnicy i laureaci Konkursu zostaną zaproszeni i nagrodzeni podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Lalek Rabcio dnia 13 czerwca 2022 r.

Projekt finansowany ze środków MKiDN z programu „Ballady i romanse”. Finansowego wsparcia udzielili również: Teatr Lalek Rabcio, Urząd Miejski Rabka-Zdrój oraz Starostwo Powiatowe Nowy Targ.