Zasady przestrzegania bezpieczeństwa w czasie pandemii

Zasady przestrzegania bezpieczeństwa w czasie pandemii

Szanowni Państwo.

W związku z sytuacją epidemiczną dyrektor teatru wprowadził zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju  Procedury Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID -19.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Widzów i pracowników teatru, do odwołania będą obowiązywać Państwa poniższe przepisy (fragmenty zarządzenia):

Obowiązki osób kupujących bilety.

Osoba kupująca bilety powinna:
a) wchodząc do budynku Teatru wykonać dezynfekcje rąk,
b) zachować minimum 1,5 m dystansu społecznego od innych osób,
c) bezwzględnie stosować osłony na nos i usta,
d) przychodzić w celu dokonania zakupu biletu tylko wtedy, gdy nie posiada objawów chorobowych,
e) nie przychodzić do budynku Teatru, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Obowiązki uczestników wydarzeń artystycznych

Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w postaci osłony ust i nosa.

Zasady organizacji widowni obowiązujące w trakcie wydarzenia

Podczas wstępu na wydarzenie, konieczne jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Treść dokumentu jest dostępna tutaj. Prosimy aby każdy z uczestników wydarzenia wypełnił niezbędne pola oświadczenia i zabrał je ze sobą do Teatru - usprawni to proces wpuszczania Widzów na widownię. Podczas wydarzenia na sali widowiskowej dla publiczności zostanie udostępnione nie więcej niż połowa miejsc. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

  • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.