Teatr Lalek RABCIO ogłasza nabór na stanowisko Kierownika administracyjnego

Teatr Lalek RABCIO ogłasza nabór na stanowisko Kierownika administracyjnego

Teatr Lalek RABCIO ogłasza nabór na stanowisko Kierownika administracyjnego

Warunki pracy: pełen etat – umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Teatr Lalek RABCIO, ul. Orkana 3c, 34-700 Rabka-Zdrój

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie dokumentów aplikacyjnych /cv/ z
dopiskiem „REKRUTACJA” na adres: Teatr Lalek RABCIO, ul. Orkana 3c, 34-700 Rabka-Zdrój
lub przesłać e-mailem: teatr@rabcio.pl. Informacje udzielane są pod nr tel. 698 621 025

Na każdym dokumencie aplikacyjnym prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek RABCIO dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dokumenty aplikacyjne nie posiadające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Teatr Lalek RABCIO zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 14. 07. 2023 r.
W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.