Pracowania artystyczna

Pracowania artystyczna

Kierownik pracowni:
Eliza Wtorkiwicz- Kaleta
pracownia@rabcio.pl

Rzemieślnik teatralny:
Piotr Klempka
Piotr Piotrowski
Grażyna Habieda