Królowa Śniegu

Jewgienij Szwarc
KRÓLOWA ŚNIEGU
(według Jana Christiana Andersena)

Przekład Halina Pieczarkowska
Opracowanie tekstu Joanna Piekarska
Teksty piosenek Anna Swirszczyńska
Reżyseria Joanna Piekarska
Scenografia Jerzy Kolecki
Muzyka Stanisław Prószyński
Premiera 13 X 1976 Wznowienie 22 XI 1980