O Piaście Kołodzieju

Anna Świrszczyńska
O PIAŚCIE KOŁODZIEJU

Reżyseria Dorota Stojowska
Scenografia Jerzy Kolecki
Muzyka Krystyna Głuszyńska
i Barbara Warzeszkiewicz
Premiera 2 X 1961