Scenografowie

Liczby obok nazwisk wskazują na nr premiery

Gizela Bachtin 41
Władysław Biedroń  5
Joanna Braun 121
Giedre Brazyte 122
Stanisław Ciężadlik 2-7
Anna Ćwinarowicz 54, 70, 91
Jan Dorman 49
Konrad Dworakowski 99, 103
Stanisław Euchaust 37
Andrzej Ejsmund 20
Nina Handzel 68, 72, 75, 78, 80
Grzegorz Janiszewski 57
Wiesław Jurkowski 39, 46, 48
Anatol Kargin 67, 69, 92
Przemysław Karwowski 90, 93, 96, 102, 111, 
115, 116, 120, 123, 124
Ewa Kochańska 114, 125
Jerzy Kolecki 8-10, 13-19,21-36, 38, 
42-45, 60, 62, 71, 73
Urszula Kubiczyk 79
Otto Kulikowski 50
Agnes Kuthy 106
Grzegorz Kwieciński 66, 85, 89, 107, 111
Jadwiga Mydlarska-Kowal 88, 95
Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka 51, 52, 56,
 63-66 , 104, 110
Dariusz Panas 113
Paweł Pawlak 82, 117
Barbara Pikała 40
Piotr Piotrowski 68, 72, 75, 78, 80, 107
Monika Polak 108
Henry Poulain 12
Olgierd Sawicki 1
Marta Skrocka 98
Elżbieta Stalony-Dobrzańska 61
Jolanta Strzelecka 83
Rajmund Strzelecki 74, 76
Lucyna i Daniel Szymańscy 86
Maciej Tondera 53, 112
Bronisław Trytko 77, 87, 100
Paweł Volger 59
Tomas Volkmer 109
Irena Wachsztejńska 11
Alina Więckiewicz 58
Barbara Wójcik 94, 97, 101, 105, 118
Jan Zieliński 55
Jerzy Zitzmann 47
Grażyna Żubrowska 119