Reżyserzy

Reżyserzy

Numery przy nazwiskach oznaczają nr premier

Julianna Całkowa   9

Jan Dorman 49

Konrad Dworakowski 99, 103

Janusz Galewicz 40

Ludmiła Gawriłowa 67, 69, 92

Monika Gerbocova 106, 109 

Ewa Gilewska 59, 61 

Marek Gołębiowski 86

Irena Józefiak 34-36 

Arkadiusz Klucznik 87, 100, 108

Grzegorz Kwieciński 66, 79, 84, 85,
                    89, 94, 97, 102, 107, 111

Ireneusz Maciejewski  113

Ewa Marcinkówna 50, 54, 57, 58, 60, 62,
       64, 65, 68 70-73, 75,76, 78, 80, 83, 91

Krzysztof Niesiołowski 19, 23,24, 45

Stanisław Ochmański 20-22,25, 29, 55, 74, 95

Wojciech Olejnik 93, 96

Beata Pejcz 77, 82 88

Zbigniew Poprawski 51

Joanna Piekarska 33, 38, 39, 41, 42, 46-48

Stanisława Rączko 1-4, 6-8, 10-14, 16, 17

Zdzisław Rej 90

Andrzej Rettinger 37

Cezary Skrocki 98

Alicja Stanowska 27,28

Dorota Stojowska 5,15, 18, 26, 30-32, 34-36

Vojo Sztankowski 63

Maciej Tondera 53, 56, 104, 110

Tadeusz Walczak 43

Dariusz Wiktorowicz 101, 105

Emilia Umińska 52

Jan Wroniszewski 44

Krzysztof Niesiołowski
Stanisław Ochmański
Joanna Piekarska
Stanisława Rączko
Irena Józefiak
Maciej Tondera
Dorota Stojowska
Grzegorz Kwieciński
Konrad Dworakowski
Ewa Marcinkówna